Animus je muški element ženske psihe. Predstavlja unutrašnju arheotipsku predstavu suprotnog pola u kolektivno nesvesnom žene. Svaka žena u svom nesvesnom ima mnoge „muške“ postulate kao što su težnja ka redu, borbenost, sklonost principima, logici , žudnja za moći i nezavisnost. Animus privlači deliće koji su vezi sa muškošću i tiče se muškog principa.

Anima-  je ženski element muške psihe. Anima predstavlja vanvremenu predstavu žene u psihi muškarca. Anima se pojavljuje kroz mitove, učenja, pesme pojavljuje u vidu sirene, muze, boginje, kraljice… Prema Jungu Anima je prevrtljiva, neumerena, ćudljiva, nekontrolisana, bezobzirna dvolična.(K.G.Jung Areheotipovi i kolektivno nesvesno).

Animus i Anima

Kako nastaje Animus

Kada se rodimo, mi na ovaj svet donosimo sa areheotip tj bazu za izgradnju Animusa ili Anime. Areheotip predstavlja bazu za razvijanje svih onih kvaliteta koji kulturološki opisujemo kao „muške“.

Funkcionisanje arehotipa je najbolje i najlakše zamisliti jao magnet koji vremenom privlači delove gvožđa i na taj način menja svoj izgled. Sam arheotip predstavlja vrstu energetskog centra koji je sastavljen i privlači određene delove. On j ene promenljiv i svim ljudima zajedničk. Delići koje privlačimo u areheotip su stvar kulture i zavise od osobe do osobe.

Slika Animusa u bebi nastaje kroz prikupljanje delića sa kojima smo se kao bebe sretale u najranijem životnom dobu. Prvi muškarac sa kojim se susrećemo je otac, ali ne samo on! Uz našeg oca susrećemo se i sa Animusom majke odnoso sa njenim muškim principom i kako je majčin Animus formiran, dok se za njen Animus „pobrinula“ njena majka i njen otac i tako dalje kroz generacije. Našu unutrašnju sliku o muškarcu , najčešće, je formirao patrijarhalni otac ili kako ih danas nazivamo „mačo“ tipovi.

Kako izgleda naš Animus? (globalno, generalizovano )

Otac (muškarac) koji je malo kod kuće,odnosno muškarci koji su odsutni. Iz ovog razloga žene se lakše odlučuju za skitnice a ne za pristojne momke iz okoline. Ovaj muškarac potiskuje svoja osećanja, jer na taj način može da zaštiti sebe i da ne bi osećao bol . Kod kuće je distanciran , na rubu živaca i energije.

Ovog Animusa nazivamo  patrijarhalni Animus.

Problem nastaje kada žena odrasta uz ovakvog Amusa i kada žena postaje ubeđena da muškarac mora  tako da izgleda

Pozitivne osobine patrijahalnog Animusa

Da ovaj tekst ne bi bio obojen tamnom stranom Animusa, evo odličnih vesti ! Kao i za sve u životu i ovde postoji polaritet. Ukoliko žena zadrži Ženski princip i koristi Snagu patrijahalnog Animusa ima priliku da razvija svoju ambiciju i u stanju je da stavi profesionalne interese iznad interesa porodice. Ženski princip je najbolje opisati kao stvaralački ,  ali tako što umesto starih ona stvara nove konstalacije među stvarima. Muški princip donosi smelost i hrabrost.

Kada govorimo o kooropracijskoj kulturi- žene koje su u kontaktu sa pozitivnim aspektima Animusa su u stanju da preuzmu reč na sastanku, iznesu svoje mišljenje čak i ono koje odstpa od uobičajenog.

Kada govorimo o partnerskim odnosima- žene koje su u kontaktu sa pozitivnim aspektima Animusa , spadaju u grupu žena kojih se muškarci ne plaše, ovim ženama je neophodno njihovo vreme, njihovi prijatelji , ispunjavaju svoje slobodno vreme i imaju razumevanja za partnerove potrebe za vremenom za sebe. Žene sa usvojenim pozitivnim delom Animusa su svoje, u stanju da prekinu vezu koja im više ne odgovara .

Animus i Anima

Negativne osobine patrijahalnog Animusa

Tamna strana patrijahalnog Animusa se ogleda tačno onako kao vidimo ponašanje patrijahalnog muškarca. Žene koje su usvojile negativne apekte Animusa se ponašaju tvrdoglavo, opseda ih moć  i neophodnost za vladavinom, umesto pregovaranja one idu na pobedu ili poraz.

Loša strana usvajanja ove strane Animusa je u tome što patrijahalni Animus teži da uništi i prezire sve što je žesnko i na pijadastel se stavlja muški princip. Često srećem žene koje su pod uticajem Animusa razvile negativna osećanja i dale prevlast muškom principu i muškoj energije . Time su podigle zid prema svemu onome što predstavlja ženu. Ovim načinom mišljenja žene same sebi postaju najveći neprijatelji.

Treba napomenuti da je ovo NESVESTAN PROCES. Što se žena više koristi ovim aspektom Animusa to su trajnije i teže posledice po njen unutrašnji život.

 

Kako biramo partnera

Da bih obajasnila ovo ,uvek dajem sopstveni primer :

Kako sam ranije birala partnera:

Postavite me u sobu sa 101 momkom. Neka od tih 101 , jedan bude problematičan.

Prilepiću se upravo za tog jednog problematičnog. Napraviću pogrešan izbor i ako ispred sebe imam priliku da izaberem kvalitetno. (Duboko u sebi se nadam da sam sa ovim delom završila i da recidiva neće biti, danas možda me i privuče ovaj tip momka samo danas sam u stanju da prepoznam šta se dešava i samim tim nastavim dalje)

Izbor partnera pretežno zavisi od arheotipskih obrazaca. Kada se zaljubimo , naš animus preuzima upravljanje vezom. Ma koliko mi bile nezavisne, slobodne mi se zaljubljujemo po UZORU  na „slobodne“ muškarce tj skitnice, odsutne muškarce, koji ne osećaju potrebu za vezanošću.

Našom projekcijom poželjnih karakteristika izazivamo fenomen zaljubljivanja, jer ovime aktiviramo nesvensi deo svoje ženske strane.

Kao što sam vam pričala, zaljubljivanje uvek predstavlja zaljubljivanje u samog sebe i naše potisnute delove. Prema Maji Štorh žena traži muškarca koji odgovara njenoj sopstvenoj unutrašnjoj slici muškarca tj.njenom Animusu.

 

Rad na svom Animusu

Da bi smo doživeli promenu neohodno je da emancipujemo našeg Animusa. Srećom kao što rekoh , Animus je sastavljen iz delića koji se kroz rad na sebi daju promeniti. Rad na promeni Animusa kreće kroz osvešćenje, upoznavanjem unutrašnje predstave muškarca.

Sledeća tehnika koja mi uvek pomaže u radu sa klijentima je tumačenje snova. Ne pisano je pravilo da kada žena forsira negativno uspostavljenu vezu sa Animusom da se javljaju košmari (muškarac u ulozi mučitelja.)

Zatim za promenu Animusa koristimo aktivnu imaginaciju. Kroz ovu tehniku pomažem ženama da uspostave vezu sa nesvesnim delom sebe ( obično ovde koristim tehniku slobodnih asocijacija, zatim Alfe i Keg projektivne karte , crtanje i sl). Tek onda kada smo u stanju da osvetsimo iskustvo možemo da ga menjamo .

Meditacija  pomaže da se novi aspekti Animusa učvste u naše nesvesno. Pomaže nam da održimo i podržimo ženski princip.

Animus I Anima

I za kraj

Samosvesna žena je jaka žena. Budite dovoljno jake da se upustite u avanturu individuacije i da se uhvatite u koštac za nepoznatim.

Preporuka knjige za ovu nedelju je : „Žene koje trče sa vukovima“ Klarisa Pinkola Estes

 

Prošle nedelje smo govorili o načinu vezivanja sa partnerom i na koji način prvi odnosi utiču na kvalitet odnosa kasnije u životu. Priča o Animusu i Animi nam govori na koji način biramo partnera i kako možemo promeniti. Sledeće nedelje u Live-u na Instagramu ću pričati o Stenbergovom trouglu ljubavi i komponentama koje čine ljubav!

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite da me kontaktirate budite slobodni da to učinite putem emaila ili broja telefona, kako god vama više odgovara. Stojim vam na raspolaganju.

Od srca

 

Vaša Ljilja