Autentičnost

Živeti autentičan život postala je popularna ideja koja je prerasla u ideal. Ljudi koji žive autentičan život zapravo žive I rade u skladu sa svojim vrednostima. Postoje različite debate o tome šta je zapravo autentičnost I ko su ljudi koji žive ispunjen, autentičan život. Debate se vode u dva smera:

Da li su autentični ljudi oni koji žive isključivo po svojim vrednostima bez opcija za promenu?

Ili

Da li su autentični ljudi oni koji su fleksibilni I usmereni ka ostvarivanju svojih ciljeva?

Autentičnost, kao I sreću ili ljubav je teško definisati ili izmeriti, međutim 2000 Mihael Kernis ( Michael Kernis ) I Brajan Goldman (Biran Goldman) su razivli su ”Inventar Autentičosti” koji obuhvata četri  ključna faktora:

  • Ponašanje
  • Objektivnost
  • Svest 
  • Usmerenost na odnos
Autentičan život

Autentičan život

Kako biti autentičan?

Važna odlika autentičnosti je sposobnost da budete introspektivni odnosno da ste u stanju da pogledate ka unutrašnjosti sebe, druga odlika autentičnosti je da razumete šta vas motiviše.

Autentičnost je najbolje opisati kao usklađenost između naših vrednosti I naših postupaka. Koncept autentičnosti još uvek nije dovoljno uklopljen u veliki deo psihologije.

Svako od nas odigrava različite uloge u svom životu – kao roditelj, kao odrasli, kao članovi porodice, kao prijatelji, kao supružnuci . Ako svako od nas odigrava više uloga u svom životu, svakog dana, da li onda postoji naše stvarno- autentično ja?

U svakoj od ovih uloga, prolazeći kroz svaku od ovih uloga u svakom danu našeg života , moji klijenti smatraju da je ovo ILI – ILI pozicija, dok zapravo autentičan Ja ili stvaran ja je zapravo koncept ili konstrukt  doživljaja sebe kroz svaku od tih uloga. Ovo zapravo znači, da kada imamo doživljaj istinskog, celovitog sebe unutar nas, mi možemo biti više ili manje autentični prema sebi u zavisnosti od uloge u kojoj se nalazimo.

Jačina autentičnog ja

Autentičnost se ogleda u segmentima nefiltriranog ja, odnosno najiskrenija autentičnost se ogleda kroz sposobnost da se kroz nepotpunu komunikaciju izraze najiskrenije misli I osećanja. 

Najiskrenija autentičnost se ogleda kroz sposobnost da se kroz nepotpunu komunikaciju izraze najiskrenije misli I osećanja. 

Šta tačno mislim pod ovim?

Autentičnost traži istinsko deljenje našeg unutrašnjeg sveta, bez obzira da li će biti prihvaćen od strane drugih ili ne. Često , kako bi izbegli posledice naših dela, mi ograničavamo svoju komunikaciju ili ponašanje, samim tim I iskazivanje naše autentičnosti biva ograničeno.

Šta blokira našu autentičnost?

Našu autentičnost sputavaju naša iskustva, odnosno naša potreba da se uklopimo u određene društvene šablone. Naša potreba da budemo u društvu I da pripadamo javlja se još u detinjstvu – niko od nas ne želi da bude odbačen ili sam. Najveći problem se javlja onda kada maskiramo sopstvene emocije I osećanja u svrhu prihvaćene I sigurne komunikacije. Ovaj ”transkript” započinje u detinjstvu, ako doživimo odbacivanje (ili neki od vidova zanemarivanja ili zlostavljanja) mi počinjemo da se menjamo i u svoj karakter ugrađujemo mehanizme odbrane kako bi se nosili sa tim ranama. 

Mehanizme odbrane koje smo skrojili u detinjstvu prate nas i kroz odraslo doba, neki od njih su nam korisni i adaptivni ali neki od njih postaju maske koje nam otežavaju ispoljavanje našeg istinskog bića.

Autentičan život

Autentičan život

Između autentičnosti i bliskosti sa drugima

Biti u odnosu i biti autentičan ne isključuje jedno drugo. Neretko nosimo maske jer se plašimo da pokažemo svoju ranjivost, iz straha da ćemo biti povređeni nosimo masku hladnoće i nedodirljivosti. 

Zamislite dve osobe koje treba da vode dijalog kako bi se stvorilo bolje razumevanje između njih, a obe strane nose maske iz razloga jer se istina ne otkriva.

Šta mislite šta se dešava sa tim odnosom?

Odnos ostaje zaglavljen, dvoje ljudi se bori sa duplim porukama odnosno sa svojom potrebom da iskažu svoje emocije i sa naučenim obrascima. Najveća prepreka uspešnim odnosima, je strah od odbacivanja našeg ličnog.

Učenje komunikacije i učenje kako komunicirati sa izazovnim pitanjima, ali na autentičan, asertivan i saosećajan način otvara put ka učvršćivanju i daljem razvijanju odnosa. Rad na sebi i svojim maskama jača našu autentičnost i pomaže u jačanju svakog vida odnosa i partnerstva.

Autentičnost podrazumeva i osetljivost o tome šta drugi ljudi misle o nama ali ne i zavisnost o mišljenju drugih. Praktičnije rečeno, autentična osoba će biti u stanju da čuje šta drugi imaju da kažu o njoj ali njeno ponašanje neće biti podređeno onome što drugi misle o njoj.

Autentičnost je povezana sa našim prihvatanjem sebe, svojih vrlina i mana ali i mogućnosti da prepoznamo da i drugi ljudi imaju iste. Drugim rečima, svesni smo da u drugima vidimo odraz sebe i da mi taj odraz možemo da menjamo. Autentičnost nam takođe pomaže da preuzmemo rizike potrebene za iniciranje, održavanje, produbljivanje ili uživanje u vezi.

Osobe koje su autentičnije , za razliku od osoba sa niskom autentičnošću kada su suočene sa problemima u odnosu ne pribegavaju strategiji odbijanja već koriste strategiju sprečavanja odbacivanja. Ovim ponašanjem se naglašava važnost i vrednost odnosa.

U praksi to uglavnom izgleda ovako:

Partner koji je bliži sebi, lakše će učiniti ono što je neophodno za zaceljivanje ili održavanje odosa.Biće u stanju da se pobrine za svoje potrebe, da sasluša svoje greške, prihvati odgovornost i ponudi izvinjenje i promeni ponašanje . Autentičniji partner je češće razigraniji, spontaniji, lakše se prepušta uživanju, bliskosti i zadovostvu u različitim aspektima odnosa. Autentičniji partner svog partnera doživljava u boljem svetlu upravo zbog svesnosti da nisu savršeni i svom fokusu na pozitivne karakterisitke odnosa ili osobe.

Autentičan život

Autentičan život

Autentičnost i ranjivost

U dosadašnjim redovima stekli ste uvid o autentičnosti i možda stekli utisak da autentičnost znači biti isključivo jak, zapravo autentičnost ne postoji bez ranjivosti. Osećaj da ste sposobni da se suočite sa životnim izazovi dolazi iz znanja da možete da proživite i prođete kroz iskustvo čak i kada osećate tugu,sram,bespomoćnost,sramotu, razočarenje, frustraciju i ranjivost. Kao što vidimo ceo aspekt autentičnosti usko je povezan sa mogućošću da se doživi iskustvo ranjivosti.

Zahvaljujući Brene Braun, danas je lakše i prihvatiljivije pričati o ranjivosti.

Iz mog iskustva prihvatanje ranjivosti daje nam dodatnu emocijonalnu snagu. Svi mi smo na nekom nivou ranjivi, to ne možemo iskontrolisati. Često ovaj osećaj nesvesne ranjivosti potiskujemo međutim koračajući kroz život postajemo je svesni , događaji i susreti iz svakodnevnog života povećavaju osećaj povređenosti ali i povećavaju osećaj ranjivosti.Takođe pored ovog osećaja nesvesne ranjiosti postoji i ranjivost na koju mi odlučujemo da se oslonimo odnosno kada kroz ličan rad izložite sebe riziku i otvarate se sa svešću da možete biti odbijeni ili osramoćeni. Sramota i bespomoćnost su osećanja koja se jednako skaliraju kao i doživljaj životne ugroženosti.

Izražavanje sebe, dozvoliti sebi da delite važne elemente lične istorije, unutrašnje dijaloge , nadanja, snove , ideje, maštu zahteva svesnu ranjivost, a to je upravo ono što će nam pomoći da ravijemo dublje emocionalne veze i veću bliskost sa drugima.

Da nije sve tako jednostavno pokazuje i paradoks da ranjivost ima veze sa emocionalnom snagom ali i slabošću. Naša najveća emocionalna snaga leži u tome kada svesno odlučimo da „se pokažemo“ i na taj način rizikujemo.

Naša snaga lako može postati naša slabost i to je onda kada se osećamo ranjivim ali i

a) ne verujete da imate kapacitete da se nosite sa povredom

b) svesni ste rizika od povređenosti ali niste spremni da se suočite sa negativnim reakcijama ili neželjenim emocionalnim ishodom

v)ne želite da otvorenije izrazite ono što mislite ili osećate.

Svaki put kada se odreknemo ili pokušamo da suzbijemo ili potisnemo neprijatna osećanja postajemo ranjivi, jer u tom trenutku prelazimo u „mood“ samozaštite , gde potreba za „preživljavanjem“  prevladava. U ovim situacijama mi se otcepljujemo, prestajemo da mislimo i gubimo razum, tako da shvatanja ali informacije teško dolaze do nas.

Ako se budete upustili u istraživanje sopstvene ranjivosti tada ćete ovladati tolerancijom osećanja tuge,stida, besa, sramote ,frustracije.

 

Terapija i autentičnost

Biti iskren i odan sebi spada u visoke vrednosti psihoterapije.

Poznavati sebe, priznavati odgovornost za svoje životne izbore i koristiti kvalitetne životne strategije koje su u skladu sa vašim vrednostima je važno.

Može li terapija da pomogne postizanju autentičnosti?

 

Autentičan život

Autentičan život

Mogu podeliti samo sopstveno iskustvo a to je da je meni pomogla. Međutim put spoznaje i reotkrivanja autentičnosti nije zavisila samo od moje terapijske grupe ili mog terapeuta, najviše je zavisila od mene. Od toga koliko sam bila spremna da preispitam svoje vrednosti, svoje životne strategije, svoje ciljeve, svoje načine na koji sam dolazila do uspeha ili neuspeha.

U otkrivanju autentičnosti , tj gde se nalazim na skali autentične i fiktivne ličnosti pomogao mi je test Filipa Mekgroa, a sa vama delim taj test ovde :

Moj prvi rezultat pre 12 godina je bio 72 ili 73. Mojim životom vladala je fiktivna ličnost. Nakon 12 godina moj skor ide između 137 i 145 … zavisi od toga kakve su mi životne okolnosti u tom trenutku. Idem između toga da u mom životu postoji mali deo fiktivne ličnosti i dane kada sam apsolutno verna sebi.
Autentičnost i autentični život po mom mišljenju nisu cilj već putovanje , na kome svakog dana donosimo svesnu odluku da živimo u skladu sa svojim vrednostima koristeći ispravne životne strategije.

Ukoliko imaš dodatnih pitanja ili želiš da saznaš više možeš zakazati 20 minuta besplatne „Zoom “ sesije odgovorom na ovaj mail ili direktnom porukom na :

lj.maldaner@gmail.com

 

Ljilja