Life coaching je poprilično nova disciplina, Internacionalna Koučing Federacija (International Coach Federation-ICF) osnovana je 1995. godine. Life coaching se definiše na više načina, jedna od mojih omiljenijih definicija bi bila da:

„Koučing možemo definisati i kao multidisciplinarni pristup u kome koristimo različite metode i tehnike rada na usvajanju konstruktivnih veština, odnosno dostizanja održive promene koja se reflektuje kroz dobrobit za samog klijenta/ sistem a takođe može imati pozitivan uticaj i na druge  “zaineteresovane” strane.“

Koučing (life coaching)

Ko su klijenti za life cocaching?

Koučing radimo sa klijentima koji nemaju izražene psihopatloške simptome. Neretko se u samom radu sa klijentom pojavi simptom, tada je na coach-u da naravi granicu i preporuči nekog ko bi se bavio simptomom i nastavimo sa radom na postavljenom cilju. Po neki put nastavak rada sa klijentom nije moguće nastaviti i to je ok.

Suština koučinga je pomoći klijentu da napravi promenu.

 

process

 

Koji je proces coach-inga?

-prepoznavanje deficita (nedostatka)

-prepoznavanje trenutne pozicije

-prepoznavanje želje

-učenja

-učenje razvijanja (fleksibilnosti)

Life coach ne zna šta je bolje za klijenta  i postaje podrška klijentu kroz postavljanje suštinskih pitanja koje će pokrenuti čoveka na promenu.

Coach-ing je kraća forma rada, broj susreta bi trebalo da je ograničen ( 15-18 susreta).

Life coachingom mogu se baviti i ne psiholozi uz adekvatnu edukaciju.

Koučing (life coaching)

Psihoterapija

Psihoterapija predstavlja proces promene , u kome saznajete više o vašim misima i osećanjima, pomaže vam da savladate i prihvatite i promenite prethodno teško ili traumatsko iskustvo.

Psihoterapiju radimo sa klijentima koji iskazuju simptome psihopatologije, pod ovim mislim na strahove, komplusivne radnje, preveliki stres .Naravno neretko se javljaju i klijenti koji  žele da prebrode teškoće koje su im se javile kao prepreke u ličnom rastu i razvoju. Psihoterapija se pokazala odlično u rešavanju partnerskih ili porodičnih problema, lakšem prihvatanju gubitaka kao i trauma koje su nam se dogodile, kao i u uspostavljanju novih strategija za nastavak daljeg uspešnijeg života.

Psihoterapija nije lak i bezbolan proces. Psihoterapija na neki način zahteva povratak u prošlost i razrešavanje problema koji su u nekom ranijem periodu nastali ali i prihvatanje odgovornosti za sadašnje stanje i učenje novih obrazaca ponašanja i sagledavanja problema drugim očima. Kroz psihoterapiju ćete bolje razumeti problem i osećanja koja su ga pratila , ta osećanja često nisu prijatna ali su naša i sa njima bi valjalo da znamo da se iznesemo na što bolji način.

Prihvatiti sebe

Razlike izmedju psihoterapije i life coach-inga?

  1. Life coach-ingom NE MORA biti psiholog ili psihijatar
  2. Osnovna razlika između koučinga i psihoterapije odnosi se na polje delovanja i ciljeve rada: proces koučinga nikako ne podrazumeva rad na simptomima odnosno onim stanjima potencijalnih klijenata koja zahtevaju psihoterapijski tretman.Tačnije problem  može da se javi , ako se u toku coachinga pojave procesi koje coachevi ne mogu da zatvore i može da se napravi veći problem no što je bio.
  3. U coachingu se koristi različite metode i tehnike koje su nastale u različitim psihoterapeutskim školama (praksama)
  4. Polje rada u coachingu je razvoj potencijala i definicija ciljeva klijenata koji  vode ka unapredjenju života.

U koliko želite da saznate više o Life coachingu ( i ili Organizacionom coach-ingu) , tehnikama rada ili u koliko ste zainteresovani za coach-ing sesije možete me kontaktirati na email ili broj telefona :

lj.maldaner@gmail.com

+381 63 7613 695

 

Ljiljana Maldaner

Oli Savetnik

Oli Life coach

Psihoterapeut pod supervizijom