Home2017-12-22T18:28:55+01:00
2210, 2018

Animus i Anima

By |oktobar 22nd, 2018|Categories: Lifestyle|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments

Animus je muški element ženske psihe. Predstavlja unutrašnju arheotipsku predstavu suprotnog pola u kolektivno nesvesnom žene. Svaka žena u svom nesvesnom ima mnoge "muške" postulate kao što su težnja ka redu, borbenost, sklonost principima, logici , žudnja za moći i nezavisnost. Animus privlači deliće koji su vezi sa muškošću i tiče se muškog principa. Anima-  je [...]

1810, 2018

Put uspeha

By |oktobar 18th, 2018|Categories: Lifestyle|Tags: , , , , , , , , , , , |0 Comments

Prošlog četvrtka smo govorili o načinu upravljanja vremenom, taj tekst možete pročitati ovde ovog četvrtka nastavljamo u sličnom smeru. Danas govorimo na koji način ćete najlakše ostvariti postavljene ciljeve. Put Uspeha Kada postavljamo cilj ili uvodimo novu naviku , najbolje bi bilo da počnete sa postavljanjem minimuma koji će biti jednostavno ostvariv. Kada vaš mozak registruje da [...]

1610, 2018

Partnerski odnos

By |oktobar 16th, 2018|Categories: Lifestyle|0 Comments

Kao što smo u Nedelju u  Live-u na Instagramu pričali evo teksta o odnosima i na koji način odnos (e) koje smo razvili u detinjstvu preslikavamo na odnos (e) kasnije u životu. Kada govorimo o teoriji odnosa govorimo o  Afektivnoj vezanosti. Ova teorija predstavlja teoriju o poreklu i prirodi čovekove osećajnosti. Začeta u psihoanalitičkim krugovima, [...]

1110, 2018

Kako iskoristiti slobodno vreme?

By |oktobar 11th, 2018|Categories: Lifestyle|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments

Vreme linearni kontinuum, nepovratni sled koji se proteže prema nazad (u prošlost) i prema napred (u budućnost). Zavisno od teorijskog okvira, ovaj sled se shvata kao beskonačan ili kao konačan. Vreme predstavlja jedan od osnovnih pojmova u religiji, filozofiji i nauci. Svako od nas “dobija “ ili “ima” 168 sati nedeljno na raspolaganju. Ekspert za upravljanje [...]

810, 2018

Čemu vi težite?

By |oktobar 8th, 2018|Categories: Lifestyle|Tags: , , , , , , , , , , , , |0 Comments

Težnja Težnja def. Volja za nečim.Prema psihološkom rečniku Težnja je opšti izraz za usmerenost i dinamiku ponašanja koja proističu iz nagona i motiva. Deskriptivna je (opisna) i ne obavezuje ne teorijsko stanovište. Težnja se kao osobina javlja oko 5 godine života, najčešće u obliku da se dopadnemo nekome . Naravno kao i sve druge osobine [...]

2709, 2018

Zahvalnost i izlečenje

By |septembar 27th, 2018|Categories: Lifestyle|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments

Zahvalnost je javna tajna sreće i uspeha. Gotovo svaki drugi čovek govori o zahvalnosti , srećom. Negde mi se čini da još uvek postoje nedumice kako praktikovati zahvalnost i zašto. Iz ovog razloga sa Vama delim moje iskustvo zahvalnosti i kako je moj put tekao. Zahvalnost kao put i smisao Zahvalna sam Vam što ste [...]

705, 2018

Šta vam je potrebno za sreću?

By |maj 7th, 2018|Categories: Lifestyle|Tags: , , , , , , , , , , , |0 Comments

Sreća, jedna od najvažnijih tema današnjice. Sreća je nešto čemu svako od nas teži u životu, i sama  ideja sreće je izuzetno zastupljena u našoj kulturi.

205, 2018

Mit (ovi) popularne psihologije

By |maj 2nd, 2018|Categories: Lifestyle|Tags: , , , , , , , , |0 Comments

U proteklih nekoliko decenija lansirana je tako zvana popularna psihologija, koja je na žalost stvorila mnogo mitova koji su kod ljudi izazvali nerazumevanje kako mozak funkcioniše...