Animus i Anima

By |2018-10-22T17:17:15+02:00oktobar 22nd, 2018|Lifestyle|0 Comments

Animus je muški element ženske psihe. Predstavlja unutrašnju arheotipsku predstavu suprotnog pola u kolektivno nesvesnom žene. Svaka žena u svom nesvesnom ima mnoge "muške" postulate kao što su težnja ka redu, borbenost, sklonost principima, logici , [...]