Life coaching je poprilično nova disciplina, Internacionalna Koučing Federacija (International Coach Federation-ICF) osnovana je 1995. godine. Life coaching se definiše na više načina, jedna od mojih omiljenijih definicija bi bila da:

„Koučing možemo definisati i kao multidisciplinarni pristup u kome koristimo različite metode i tehnike rada na usvajanju konstruktivnih veština, odnosno dostizanja održive promene koja se reflektuje kroz dobrobit za samog klijenta/ sistema takođe može imati pozitivan uticaj i na druge “zaineteresovane” strane.“

Koučing radim sa klijentima koji nemaju izražene psihopatloške simptome(depresija, anksizonost, skolnost ka suicidu itd).

Ne retko se u samom radu sa klijentom pojavi simptom, tada je na coach-u da naravi granicu i preporuči nekog ko bi se bavio simptomom i nastavimo sa radom na postavljenom cilju. Po neki put nastavak rada sa klijentom nije moguće nastaviti i to je ok.

Proces coach-inga?

  • prepoznavanje deficita (nedostatka)
  • prepoznavanje trenutne pozicije
  • prepoznavanje želje
  • učenja
  • učenje razvijanja (fleksibilnosti)

Life coaching često mešaju sa terapijom, savetovanjem, mentorstvom i sličnim stvarima. Zapravo u coachingu je fokus na Vama i da Vama pomogne da dizajnirate Vašu budućnost. Life coach postaje podrška klijentu kroz postavljanje suštinskih pitanja koje će pokrenuti čoveka na promenu. U koliko želite da ostvarite stvari o kojima ste samo maštali, dođite da otkrijemo koje su mogućnosti.
Vaša budućnost čeka na Vas! U koliko Vam je potrebna pomoć da je osmislite, javite se !