Projektivne tehnike su nastale iz projektivnih testova. Projektivni testovi su nastali kao metod procene nesvesnog, razvijeni dane 1920. godine i njihovo dalje razvijanje dostiže vrhunac 50-tih godina prošlog veka. Razlog nastanka projektivnih testova vidi se u tome što ljudi  suočeni sa neodređenim i nejasnim pojavama imaju potrebu da prevaziđu anksioznost koja prati nestrukturu, to čine tako što strukturišu, daju smisao onome što nije jasno. Kroz davanje te stukture ljudi se oslanjaju na dominantne crte sopstvene ličnosti ( u psihologiji ovo je nešto što je poznato kao Frankova projaktivna hipoteza). Kroz projektivne testove možemo uvideti odbrambrene i adaprivne mehanizme (ali ih ispitati),lične stilove i uverenja.

Projektivne tehnike i projektivni testovi prvenstveno svoj okvir u teoriji pronalaze u psihoanalizi. Sve odgovore koje klijent daje tumačimo kroz pshodinamski okvir (odnosno da nama upravljaju snage nagona i snage SuperEga tj.racio).  Sve što nam klijent kaže daje samo hipotezu i način za lakši upliv u nesvesno, ali ne postoje jednostavni i sistemski odgovori i ne postoji tačno ili netačno . Odgovori su vaši i sa njima se kao takvim radi.

Projektivne tehnike

Karakteristike projketivnih tehnika i projektivnih testova

Karakteristično za projektivne tehnike i testove je to da zbog ne određenosti testa ili stimulusa (tehnika koju sama koristim su projektivne karte) je da izazivaju nelagodnost koja može da stimuliše ili uznemirava. Nelagodnost se umanjuje tako što je projektujemo u nešto tj u sadržaj pred nama. Sadržaji koje projektujemo mogu biti konvecionalni (odnosno većina ljudi ih deli , pa nemaju velikog analitičkog značaja) ili inventivni (odnosno bitni za sam rad u okviru terapije).

Projekcija može ali i ne mora da se dogodi, da bi došlo do projekcije na klijentu je da zaista autentično bude uključe u situaciju. Takođe bitno je napomenuti da projekcija klijenta može da zavisi i od našeg pristupa i na koji način smo pripremili „teren“ za projekciju.

Koliko su validni projektivni testovi i projektivne tehnike?

Validnost testova je niska, nismo sigurni da li i koliko testovi mere ono što mislimo da mere.Projektivni testovi su testovi niske osetljivosti ali visoke specifičnosti, kada kažemo niska osetljivost govorimo o tome da je moguće izmanipulistati test ako je želja da prikrijemo nešto visoka, dok pod visokom specifičnošću mislimo da se gotovo uvek neki vid projekcije pojavi ako je klijent zaista tu da bi rešio problem. Upravo zbog visoke specifičnosti i i koristimo projektivne testove i projektivne tehnike.

Projektivne tehnike i testovi zahvataju različite slojeve ličnosti, odnosno što je struktura testa manja sloj ličnosti koji se zahvata je dublji (iz razloga što se zahvata dublje nesvesno), što dublje zađemo u nesvesno to smo bliži autentičnosti i rešavanju problema ili izazova.

 

Projektivne tehnike u praksi

U svojoj praksi koristim više tehnika , ali najčešće i najviše volim Projektivne karte Alfa i Keg.

Alfa i Keg projektivne karte

Inovativne projektivne tehnike mogu da postanu važno pomoćno sredstvo i sastavni deo procesa psihoterapije ili savetovanja u cilju unapređenja odnosa između klijenta i terapeuta, za razumevanje klijenta iz fenomenološke perspektive, prevazilaženje zastoja u radu i otpora, razjašnjenja ciljeva i toka savetovanja. ALFA i KEG kartice su pogodne i za primenu u psihološkim radionicama, grupnoj terapiji i u radu s decom.

Meni jedna od omiljenih tehnika koju koristim u radu su projektivne tehnike. Klijenti su otvoreniji jer sebe upoznaju kroz igru i zabavniji način.
Kako rade projketivne karte:
Klijent, odnosno vi izaberete temu na kojoj bi radili.

Jedna od mojih tema je bila : sanjanja istog sna kroz duži vremenski period. Kroz teoriju, znam da akteri sna nemaju vezu sa samim snom, već da je po sredi emocija koju nisam obradila. Znam da je svaki san nosilac emocije , tako je i kod mene. Za mene najlakši način otkrivanja emocije i presvesnih sadržaja ali i razumevanja istih je kroz #projektivne tehnike.

Zatim se intuitivno bira karta, odnosno upravo ono što nas je najviše privuče i poveže između naše teme i projektivne karte. Bira se karta koja najbolje opisuje emociju ili san (karta 1), znajući lakoću zavođenja svog uma izabrala sam i kartu koja najmanje opisuje moj san ( karta 2.) Znala sam da će mi daleko više odgovora dati karta br.2 . Tako je bilo i ovog puta.

Dalji rad:
Svaka od projektivnih karata ima određeni skup pitanja, kroz koja prolazimo . Takođe u koliko mislim da vam osim tih osnovnih pitanja treba da proradimo na nekim mestima uvek postavljam podpitanja.
Vi sami dolazite do uvida i do aha momenata. Zajedno dolazimo do toga kako ste neke događaje iz prošlosti i uverenja spojili. Jako često su klijenti i sami zbunjeni na koji su način povezali neke racionalne misli i emocije .
Uz pomoć projektivnih karti, presvesno i emocije se daleko lakše otkrivaju. Klijenti su pod manjim otporom , lakše dolaze do uvida i lakše razgovaraju i tumače .

Za kraj:
Sabiramo utiske i razgovaramo o otkriću. Umem da usmerim klijente na domaće zadatke i šta bi moglo da im pomogne u daljem radu ili kroz sledeće sesije koristimo se otkrićima i saznanjima iz sesije sa kartama!

Spremnost da kopate po sebi, da ponovo prekopavate svoje traume zaista nije lako i neophodna je ogromna količina hrabrosti.
Da li uvek mora da bude tako? Ne.
Ono što nam otežava promenu uverenja ili pogleda na život su naši mehanizmiodbrane . Oni (mehanizmi odbrane) nisu loši, zapravo javili su se onda kada su nam bili najpotrebniji- u vreme traume ili boli koju nismo bili u stanju da podnesemo!
Zahvaljujući sjajnoj tehnici projektivnih karti, u svojoj praksi pomažem klijentima da na lakši način zaobiđu svoje mehaizme.
Projektivne tehnike popularne su svuda u svetu, ali kod nas se još uvek očekuje proboj. Kroz projketivni rad , lakše uviđamo svoje šablone , dopuštamo svom svesnom delu da “odmori” dok naš nesvesni deo kreće da se otpušta i prepušta istraživanju i napretku!
U svom radu projektivne tehnike koristim i individualnoj ali i u grupnoj terapiji, koristim i kod nekoga ko bi dosao samo par puta kako bi radio na određenom problemu ili kroz samu psihoterapiju, odnosno upotreba im je nolimit !
Kroz Alfa i Keg karte naši nesvesni obrasci, misli, verovanja, bivaju nam lakše dostupni.
Naš život kreirajuUverenj, obrasci, porodična istorija (tj. Sve one ne ispričane priče naših predaka, o kojima mi samo pretpostavljamo). Kroz projekciju, sebi dopuštamo da upravo ta uverenja izađu na videlo, a samim tim tada stičemo odgovornost i kontrolu nad njima. Pomažu nam da se suočimo sa onim ne tako sjajnim stranama ličnosti, a da se pri tome ne povučemo u svoju čauru.

Karte koje koristim nisu instant rešenje i nikako čarobni štapić ali zaista pomažu u upoznavanju sebe.

Projektivna karta

Zaključak

Nadam se da vam je jasno na koji način funkcionišu projektivne karte . Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite da me kontaktirate budite slobodni da to učinite putem emaila ili broja telefona, kako god vama više odgovara. Stojim vam na raspolaganju.

Ukoliko želite da zakažete sesiju to možete uraditi putem emaila, telefona ili putem sajta ovde.

Od srca

Ljilja