Današnji tekst ospisan je sa željom da vam što približnije predstavim proces psihoterapije odnosno psihoterapijskih sesija, kako on protiče. U razgovoru sa ljudima shvatila sam da i dalje vlada uverenje koje se provlači kroz ranije filmove, da je psihoterapija misteriozan proces u kome vi kao klijent ležite na kauču a terapeut je van vašeg vidokruga i pričate mu o vašem detinjstvu okrivljujući prvo oca a zatim majku !

Od prvih početaka psihoterapije (odnosno psihoanalize) do danas je prošlo nešto više od 100 godina i dosta toga se izmenilo, doradilo. Ne postoji samo jedan pravac kao pre 100 godina i niste ”osuđeni ” da ležite na kauču i pričate o vašem detinjstvu. Fokus današnjih psihoterapija, u bilo kom obliku, bilo kojoj školi psihoterapije je preuzimanje lične odgovornosti. Pod ovim se misli, da klijent prestane ili umanji prebacivanje odgovornosti na druge za neka svoja stanja ili probleme.

Naravno uvek je deo puta pomoći klijentu da se oslobodi teskobe ali osnovni cilj je da klijent nauči nove načine savlađivanja problema, da dobije uvide, preuzme odgovornost za svoj život i da se nosi sa posledicama svojih izbora.

 

”Većina ljudi ne želi slobodu, jer sloboda znači odgovornost. Većina ljudi se užasava od odgovornosti.”

Sigumund Frojd

psihoterapijska sesija

Psihoterapija

Psihoterapija predstavlja proces promene, u kome saznajete više o vašim misima i osećanjima, pomaže vam da savladate i prihvatite prethodno teško ili traumatsko iskustvo i promenite njihov doživljaj.

Nauka je dokazala da psihoterapija može biti gledana kao „epigenetski lek“ odnosno da psihoterapija baš kao i lekovi dovodi do dugoročnih promena ponašanja, jer utiče na neurotransmiterske puteve i povećava efikasnost procesiranja informacija u određenim delovima mozga, a time ublažava simptome.

Ono što psihoterapiju čini lekovitom, nisu tehnike , testovi ,mada zaista mogu pružiti olakšanje i utehu, najlekovitije u celom procesu psihoterapije je odnos između klijenta i terapeuta.

Ovaj odnos je definisan i jasno usmeren ali u isto vreme intiman. U ovom odnosu ćete uvek biti prihvaćeni i kroz ovaj odnos ćete naučiti da izrazite emocije, da se konfrontirate ili budete ljuti bez bojazni da ćete biti odbačeni.

Psihoterapijska sesija

Prva sesija

U svom radu u prvih nekoliko sesija upoznajem klijente i u glavnom krećem od uzimanja ličnih podataka. Ovim postupkom vama ali i meni pomažem da postavimo ”pozornicu” u kojoj ćemo zajedno sa objektivne distance moći da vidimo vaš život (prošlost i sadašnjost), da vas bolje upoznam ali i da vi dobijete kratku retrospektivu.

Lista Osnovnih Biografskih podataka izgleda od prilike ovako:

 1. Ime i  prezime
 2. Godina rođenja I starost
 3. Školska sprema
 4. Zanimanje
 5. Bračno stanje
 6. Mesto boravka , koliko dugo boravi u tom mestu
 7. Mesto rođenja
 8. Braća / sestre
 9. Nacionalnost
 10. Da li su roditelji živi (ako roditelji nisu živi kada su preminuli)
 11. Da li živi sa roditeljima
 12. Kada se odvojio od roditelja
 13. Da li su se roditelji slagali
 14. Da li su se roditelji rastajali
 15. Koliko godina imaju roditelji
 16. Zanimanje i školska sprema roditelja
 17. Slaganje sa roditeljima
 18. Narav roditelja
 19. Vaše slaganje sa braćom/sestrama
 20. Da li je bilo duševnih bolesnika u porodici?
 21. Da li ste željeno dete
 22. Duže i teže bolesti ili povrede
 23. Za koga ste više bili vezani
 24. Kakve ste naravi bili kao dete
 25. Da li ste se družili sa drugom decom
 26. Da li ste imali i kakve (ako ih je bilo) ispade ili tantrume?
 27. Da li ste redovno pohađali školu
 28. Kakav ste uspeh ostvarili?
 29. Da li ste ponavljali razrede?
 30. Kako ste se privikli na školu?
 31. Da li ste sami birali dalje obrazovanje ili su vas roditelji usmeravali?
 32. Da li ste imali teškoće u školskom kolektivu?
 33. Da li vam se neki nastavnik/profesor urezao posebno u sećanje?Zašto?
 34. Da li ste zaposleni?
 35. Koliko dugo radite?
 36. Da li imate poteškoća na poslu?
 37. Da li bi ste menjali zaposlenje?
 38. Koji su problemi u potrazi za poslom?
 39. Da li se ističete u profesiji?
 40. Pored osnovnog posla da li se bavite još neki dodatnim poslom?
 41. Sa kakvim ljudima se družite?
 42. Da li rado posećujete prijatelje?
 43. Da li imate svoje stalno društvo?
 44. Da li ste samo sa muškim ili ženskim društvom?
 45. Da li ulazite u sukobe sa ljudima?
 46. Da li su se dogodile neke promene u društvenim aktivnostima ( ako je odgovor da, kako)?
 47. Da li ste osuđivanj ?(Zašto)
 48. Šta volite da radite u slobodno vreme?
 49. Da li se bavite nekim sportom?
 50. Da li izlazite?
 51. Da li posećujete bioskop i sl?

I tako dalje od prilike ovih pitanja ima oko 100 . Kao što možete da vidite podeljena su u nekoliko bitnih pod kategorija. Odgovori na ova pitanja su ključna za upoznavanje klijenta i kako bi se što bolje ”prva scena postavila”.

 

Zatim razgovaramo o teškoći zbog koje ste se javili. Kada se javila? Koliko dugo traje ? Kada ste je prvi put primetili? Kako je uticala na vaš život? Zašto se baš sada javljate za pomoć?

Koji je cilj terapije , tačnije kako ćete se osećati kada budete rešili teškoću?

 

”Zapamtite da cilj nikad osloboditi se nečega već osetiti nešto ”

 

XYZ Sesija

 

U ovome periodu vas terapeut poznaje, izgradili ste odnos, počeli ste da uviđate i korigujete neka ponašanja. Terapeut i sesija vam služi kao ”vežbaonica” za stvaran svet. Uviđate svoje kontra veštine, uviđate svoje šablone, uviđate svoja uverenja i svoje iracionalne stavove. Terapeut vas kroz seriju pitanja vodi kroz svaki proces koji se otvara, daje vam priliku da rekonstruišete ranije događaje i da ih kroz novi, drugačiji način sagledate , možda i naučite nešto iz njih. Odnos koji razvijate sa terapeutom lagano preslikavate u spoljašnji svet , odnose koji vas okružuju ,menjate se iznutra ka spolja . Promene postaju vidljive vama i vašoj okolini.

Vi u razgovoru sa terapeutom postajete opušteniji, lakše raspoznajete emocije, brže dolazite do uvida, lakše delite one ”blam” tajne i neprijatna iskustva , telesne senzacije lakše opisujete i brže dobijaju imena što nas dovodi do brže obrade i saznavanja šta nam ta telesna senzacija znači ili šta nam predstavlja. Naravno nije sve sjajno, bajno , livade pune cveća , često će se i dešavati da ćemo se zajedno suočavati sa oni prikrivenim, zaboravljenim i potisnutim sećanjima, iskustvima ,emocijama. Kada se ova iskustva jave (a javiće se) vežbaćemo nutralizaciju, spajanje crnog i belog ( celovitost), toleranciju na frustraciju ali i upoznaćete svoje ”unutrašnje pokretače” .

psihoterapijska sesija

Koliko psihoterapija traje?

Na ovo pitanje nemam odgovor, mislim da ga niko nema. Svaka psihoterapija je individualna, zavisi od motivisanosti, želje za promenom i oslobađanjem od teškoća ali i spremnosti da se odreknemo ”kontra veština” u zamenu za prave veštine. Ovo znači da ćemo morati nešto da damo da bi dobili nešto zrelije. Dešava se da na svesnom (racionalnom) nivou zaista želimo promenu, ali da naše unutrašnje nije spremno da se odrekne svih benefita koje je neko loše ponašanje ili kontra-veština donosila, pa dolazimo u pat poziciju u kojoj govorimo na sesijama.

Kroz terapiju učite kako da se nosite sa različitim stvarima na različitim frontovima.

Koliko će terapija trajati isključivo zavisi samo od vas i nikog više.

Nije važno ono što nam se dešava, već kako mi na to reagujemo!

 

I za kraj

 

I za kraj vam postavljam pitanje sa kojim uvek za počinjem sesiju:

 

”Kako si danas?”