Psihoterapija predstavlja proces promene, u kome saznajete više o vašim misima i osećanjima, pomaže vam da savladate i prihvatite prethodno teško ili traumatsko iskustvo i promenite njihov doživljaj.

Nauka je dokazala da psihoterapija može biti gledana kao „epigenetski lek“ odnosno da psihoterapija baš kao i lekovi dovodi do dugoročnih promena ponašanja, jer utiče na neurotransmiterske puteve i povećava efikasnost procesiranja informacija u određenim delovima mozga, a time ublažava simptome.

Psihoterapiju radim sa klijentima koji iskazuju simptome psihopatologije, pod ovim mislim na strahove, komplusivne radnje, preveliki stres. Naravno ne retko se javljaju i klijenti koji  žele da prebrode teškoće koje su im se javile kao prepreke u ličnom rastu i razvoju. Psihoterapija se pokazala odlično u rešavanju partnerskih ili porodičnih problema, lakšem prihvatanju gubitaka kao i trauma koje su nam se dogodile, kao i u uspostavljanju novih strategija za nastavak daljeg uspešnijeg života.

Psihoterapija nije lak i bezbolan proces. Psihoterapija na neki način zahteva povratak u prošlost i razrešavanje problema koji su u nekom ranijem periodu nastali. Kroz psihoterapiju ćete bolje razumeti problem i osećanja koja su ga pratila, ta osećanja često nisu prijatna ali su naša i sa njima bi valjalo da znamo da se iznesemo na što bolji način.

Kroz psihoterapiju osnažujemo identitet osobe, gradimo celovitiju, zrelu ličnost koja se neće  sklanjati od neprijatnih osećanja već će ih biti svesna i sposobna da se sa njima nosi.
Psihoterapiju bih preporučila klijentima koji ne očekuju brza, jednostavna rešenja i koji su zaista spremni da se nose sa bolom i patnjom koja ih je u ranijem periodu okružila.

Psihoterapija je partnerski odnos kroz koji se menjate, zato je najbitnije da budete iskreni i otvoreni, da budete spremni da podelite misli i iskustva čak i onda kada su ona bola i teška. Kao što rekoh psihoterapija nije laka i jednostavna ali je vredna. Kroz nju ćete naučiti veštine koje će vam pomoći, zatim druačije će te gledati na prethodna iskustva i na kraju pronaćiće te drugačijeg autentičnijeg sebe.

 

 

Photo by : _sky_photography